Vad är en bostadsrätt?
 

Att köpa en bostadsrätt betyder att du köper rätten att bo i bostaden men det är bostadsrättsföreningen som äger själva lägenheten/huset. Därför måste du också vara medlem i bostadsrättsföreningen för att få köpa bostadsrätten. Som medlem ("ägare") av en bostadsrätt har du ansvar för att sköta om bostaden, men också ett eget indirekt ansvar för att föreningen sköter fastigheten.

Vad är en bostadsrättsförening?

Bostadsrättsföreningen består av dig och dina grannar, så det är hur tryggt som helst. Tillsammans ser ni över och äger föreningens bostäder och mark. En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening som styrs av en styrelse. Styrelsen både väljs och kan röstas bort på föreningens årsmöten.

Finns det några särskilda regler i en bostadsrätt?

Det kommer stora friheter med att bo i bostadsrätt. Du kan bland annat byta kök när du vill och du kan vara med och bestämma hur huset ska skötas. Men i det stora hela är det bostadsrättsföreningens egna regler (stadgar, ordnings-och trivselregler) som bestämmer vad du kan och inte kan göra, vad som är ditt ansvar och vad som är föreningens. Med friheten kommer alltså ett stort personligt ansvar.