I vår förening finns ett flertal utrymmen och funktioner både till nytta och nöje. Alla har vi rätt att trivas och därmed är ordning och reda honnörsord.
Nedan har du ett flertal utrymmen och funktioner, det är bara att klicka på dem.

Informationsplatser >>

Miljöboden >>

Cykelboden >>

Nöjesplatser >>

Föreningens parkeringar >>

Tvättstugorna >>

In/Utfartsgrinden >>

Hiss >>

Elmätarna >>

Vad och hur att förvara >>

Inglasning av balkong >>

Rengöring av köksfläkten >>

Övernattningslägenheten >>

Att sortera i miljöboden >>