Det finns 21 st parkeringsplatser på gården och 33 st. i garaget. Till samtliga platser finns eluttag med timer så att du kan använda motorvärmare. Till platserna är det ett kösystem. Ditt intresse görs till föreningens vice värd, klicka här>>. Avgiften för p-platsen gäller liksom för lägenhetsavgiften, per hel månad. Avgiften för p-plats på gården är 325:-mån och i garaget 475:-mån.
 
Till våra p-platser är det ett kö system med 2 alternativ som gäller. 1) kö för p-plats på gården, 2) kö för p-plats i garaget. Systemet är till för att skapa rättvisa/korrekt turordning. Vid nyinflyttning, måste du vara godkänd som medlem. Startdatumet för din kö plats är ditt datum för inflyttning.
Om du säljer din lägenhet och har en parkeringsplats, följer inte p-platsen automatiskt med köpet utan det är vårt kösystem som gäller. OBS! Avsäger du din p-plats, finns det 2 alternativ:

1) Du fortsätter att stå i kön men hamnar sist.

2) Du avsäger dig p-platserbjudande och bestämmer samtidigt att utgå från kön.

 

Den dag/datum du flyttar från föreningen upphör också rättigheten till p-platsen. Sker det inte vid månadsskifte, får du reglera månadsavgiften med den nya p-plats innehavaren.

Den som innehar p-plats och nyttjar den skall vara medlem i föreningen, stå på hyreskontraktet för p-platsen och bo i föreningen.
P-platsen kan förutom medlemmen även disponeras av medlemmens sambo, make/maka och att dessa bor i föreningen.
Bilen som står på p-platsen skall vara registrerad på någon av ovan nämnda personer och vara i körbart skick.
 
Då föreningens p-platser är begränsat till antalet och mycket attraktiva, har vi tvingats att uppdatera regelverket enl. ovan och som gäller fom 1 januari, 2019:
 
Hybridbil: Elskåpet som tillhör p-platsen måste byggas om och är en kostnad som p-platsinnehavaren får betala. Likaså kostnaden för återställning av elskåpet om p-platsinnehavaren flyttar el byter p-plats. För elförbrukningen utgår en schablonkostnad på 150:-/månad.  Önskar du laddningsmöjlighet, kontakta styrelsen eller vice värden.
 
>> Här kan du läsa om olika hybrider (extern sida=öppnas i nytt fönster >>
 
Motorvärmarsladden måste du av bl.a. säkerhetsskäl taga bort från eluttaget efter varje gång du använt den.
 
OBS! P-platserna är avsedda för uppställning av bil och inget annat föremål. Ex får cyklar, bildäck och annat lösöre OBS!