Bostadsrättföreningen Vattnet är via styrelsen organiserad i tre (3) huvudsakliga verksamhetsområden:                          
  • Ekonomisk Förvaltning 
  • Teknisk Förvaltning
  • Information

  Vi anlitar:

  och  

när det gäller ekonomisk och teknisk förvaltning

 

Det är vi som fått förtroendet att vara brf. Vattnets styrelse>>