Det är vi som fått förtroendet att vara bostadsrättsföreningen Vattnets styrelse

       
    

Stefan Thorén

Behnam Hashemi Bani

  Birgitta Häggström 

Martin Karlsson

             Ordförande

Ledamot/Sekreterare Ledamot/Vice ordförande Ledamot
   Kristinagatan 3 Kristinagatan 3     Kristinagatan 3 Nya Rådstugugatan 32

 

    
Björn Gunnarsson Karin Wall Johan Olstram Frida Strömberg
Ledamot Suppleant Suppleant Suppleant
Nya Rådstugugatan 32 Kristinagatan 5 Nya Rådstugugatan 32  Nya Rådstugugatan 30
       
-Carl-Johan Arnwald Vice värd

Intern revisor: Tomas Lindqvist (Kristinagatan 5)

 
Du når styrelsen via e-post: styrelsen@brfvatt.net

 

 
Du når vice värden:
Tel: 070-4486940
E-post: johan.arnwald@gmail.com