Aktivitet

Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec

Styrelsemöte

x x x x x x

 

x x x x x

Brf. stämman

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

Städdag (container)       x                
Julpyntning                     x  
Beredskap takras x x x               x x
Medlemsmöte       x             x  
 
Medlemsmötet i april hålls i samband med Föreningsstämman (direkt efter stämman)