Infarten till gård och garage sker via infartsgrinden på Nya Rådstugugatan.

När infartsgrinden är stängd kan du antingen öppna den med att trycka in koden. Det finns även en handkontroll att beställa. Priset är, 660:- vilket är en deposition och återbetalas vid avflyttning. Om du förlorar handkontrollen, skall du genast meddela detta för spärrning, klicka här >>.

Handkontrollen beställer du här >>

Det händer att handkontrollen slutar att fungera, förmodligen är batterierna slut. Vänd på handkontrollen, sätt ex. nagel i spåret och drag försiktigt åt sidan. Nu öppnar sig handkontrollen och du ser de båda batterierna.

För säkerhets skull, tag med dig batterierna när du köper nya så att allt blir rätt. Kostnaden för handkontrollen är 660:- och är en deposition du gör. När du återlämnar handkontrollen, får du tillbaka depositionen.

       
Grinden kan vid ex. strömavbrott även öppnas manuellt. Verktyg och instruktioner, hur att göra, finns på plats vid manöverskåpet. Ovanför, till vänster om manöverskåpet, sitter en strömbrytare. Knappen på strömbrytaren skall var i uppfällt läge för att öppna och stäng skall fungera.