Gemensam el:

Sedan 1 december, 2013, köper föreningen (vi medlemmar tillsammans) in både den gemensamma och privata elförbrukning. Som medlem ger det dig ett bättre elförbrukningspris och att du slipper betala en del av de annars fasta avgifterna.

Din privata elförbrukning debiteras i efterhand efter avläsning och finns då med på din avgiftsavi.

M.a.o du skall inte teckna något eget elavtal.