<< Tillbaka till våra utrymmen och platser
 
   

Våra elmätarrum är placerade i källarplan på Nya Rådstugugatan 32 och Kristinagatan 5

 

I din lägenhet finns ett plåtskåp med dina säkringar etc. I skåpet finns en skylt vilken visar ditt elmätarnummer och som mot-svarar ditt nummer på elmätaren i elmätarrummet

I källaren finns rum för elmätare och som står på dörren.

I elrummet finns alla våra personliga elmätare. På mätaren står ditt elmätarnummer och som gör att du själv kan kontrollera din elförbrukning