I den röda förrådsbyggnaden, finns cykelbod (dörren längst till höger) och där cyklar kan förvaras året runt. Vi är många som cyklar och därför är det viktigt att vi förvarar våra cyklar på minsta möjliga utrymme och att obrukbara cyklar forslas bort av resp. ägare. På insidans vägg, genast till höger när du kommit in i cykelboden, finns en ramp uppsatt. Eftersom den är portabel, kan du taga med dig den o. säkert nyttja den vid något lämpligt tillfälle.