Gruppen består av entusiastiska medlemmar som vill leda, vårda, värna och utveckla delar i föreningen.

Social samvaro, skötsel och fortsatt utveckling av vår fina innergård är några av punkterna på gruppens agenda.                                                           
När dessa punkter faller på plats, skapar det ett gott renomé om vår förening som i sin tur......
Vidare ansvarar gruppen för föreningens övernattningslägenhet. Lägenheten kan du läsa om under rubr. Utrymmen och platser.
 
Säkert kan du bidraga med idé, förslag? Kontakta då Stig eller lägg det i föreningens brevlåda på Kristinagatan 5
 
Det är vi som leder Trivselgruppen:
 
Stig Björklund Margaretha Björklund Maria Rystedt Jan-Erik Gustavsson
Stig Björklund är gruppens leader. Du når Stig på tel: 073-0460513 eller
E-post: stig.bjorklund46@gmail.com