Heter föreningens låssystem.            Sedan en tid är detta av både     säkerhets-och praktiska skäl       installerat.

   

 Rutiner gällande nyckelhantering med nedan angvet företag:

 

Frånträde och tillträde av lägenheten:

   - Säljaren lämnar nycklarna till företaget

   - Köparen hämtar/kvitterar nycklarna hos företaget genom att uppvisa köpehandlingar och legitimera sig.

Gällande övriga nyckelärenden kontaktar du också företaget:

https://www.lasonycklar.se/

Tullhusgatan 14, 602 28 Norrköping.

Kontaktperson är:Jonathan Alegria Jonsjö Tel:076-867 50 03