Grillen

                     Tändröret

         

Sedan några år har föreningen en murad grill intill pergolan. Till grillen finns diverse tillbehör, bl.a. tändrör, askhink, grillbord mm mm

 
Tändning med hjälp av tändröret:
- Knyckla ihop tidningspapper och fyll den nedre delen av tändröret (underifrån)
- Fyll tändröret med briketter eller grillkol (ovaninfrån)
- Tänd på papperet
- Ha tålamod, du kanske måste fylla på med mer papper
- Det finns små s.k braständare att köpa för att antända papperet
- När briketterna/kolet glöder, häll ut på grillen. OBS! handtaget kan vara varmt OBS!
 
När du grillat:
- Rengör grillgallret
- Häll askan i askhinken och tillslut med locket
- Torka av grillbordet om du använt det
 
Utan tändvätska=bra för miljön, ingen irriterande lukt