Frågor gällande fakturor, avgifter mm. Kontakta föreningens ekonomiska och
administrativa förvaltare:
 
 
Telefon: 0771 860 860 (växel)