Bredband: I våra fastigheter finns som standard, bredbandsuttag (fiber) installerat i varje lägenhet. Vägguttaget är placerat enl. information du fått vid inflyttning. Givetvis kan du själv välja din bredbandsoperatör.

Operatör för fiberbredbandet är:

 TV: Via våra vägguttag, "3 hål i väggen" , har vi ca 20 analogt sända TV-kanaler tillgängliga som basutbud och som ingår i din månadsavgift. I din månadsavgift ingår även de fria digitala TV kanalerna men då måste du ha en av Com Hem godkänd digitalbox eller modul för dig som använder TV:ns inbyggda dig.box.

Operatör för de analoga och fria digitala TV-kanalerna är:

Har du frågor, kontakta vice värden: 070-4486940